Velkommen til Konfirmandundervisning 2019-2020 i Bodum-Ydby-Heltborg Sogne

Da konfirmandundervisningen i hele provstiet først påbegyndes efter efterårsferien, vil der i sidste halvdel af september måned blive indbudt til en informationsaften i konfirmandstuen i præstegården i Boddum.

Hver elev i de nuværende 6. klasser i Hurup skole, Boddum-Ydby Friskole og Sydthy Friskole, der bor i Boddum-Ydby heltborg Sogne, vil efter sommerferien modtage et brev med tilmeldelses-blanket og oplysning om tidspunktet for informationsaftenen i konfirmandstuen.

Menighedsråder sørger for konfirmandernes transport frem og tilbage mellem skole og præstegård.

Har man spørgsmål henvender man sig blot på tlf. 97 95 90 09 eller tlf. 40 18 63 91   mail. knbn@km.dk

 

Print Friendly, PDF & Email