Velkommen til Konfirmandundervisning 2019-2020 i Bodum-Ydby-Heltborg Sogne

Velkommen  til Konfirmandundervisningen 2019/2020

Undervisningen begynder i uge 45, og finder sted i præstegården i Boddum. Der er undervisning 20 uger  på onsdage (kl.8-9.30) foruden aftenarrangementer og udflugter. Menighedsrådene sørger for konfirmandernes transport frem og tilbage mellem skole og præstegård.

Konfirmationerne finder sted  i Boddum  og Ydby Kirker søndag den 19. april 2020 og i Heltborg Kirke, søndag den 26. april 2020.

Info – og tilmeldingsaften

om konfirmandundervisningen

i

Boddum Kirke og i konfirmandstuen i præstegården

Mandag den 23. september kl. 19,00

VI BEGYNDER I kIRKEN

Efter en kort og lidt ualmindelig gudstjeneste i kirken, vil der være forfriskninger i konfirmandstuen.

Derefter fortælles der og besvares spørgsmål om konfirmation og konfirmandundervisningen.

Der vil samme aften være indskrivning til konfirmandundervisningen. Medbring venligst den blå tilmeldingsseddel. Dåbs- eller navneattest er det ikke nødvendigt at medbringe, da vi har oplysningerne i kirkebogen.

 

Aftenen slutter før kl. 21.00

Alle nye konfirmander og deres forældre er meget velkomne.

 

Menighedsrådet vil sørge for sørge for transport til og fra skolen

Det vil således ikke være noget problem at få konfirmandundervisningen til at passe med skoleundervisningen og ens bopæl i sognene.

 

 

Hver elev i 7. klasse i Hurup og Sydthy Friskole, der bor i Heltborg og Boddum-Ydby Sogne vil modtage et brev med tilmeldelsesblanket og yderligere oplysninger om undervisningen og inforaftenen. . Har man spørgsmål, eller har man ikke modtaget et brev med konfirmandindbydelse, fordi man går på en skole, vi ikke har kendskab til, henvender man sig blot til præsten tlf. 97 95 90 09 eller  mail:   knbn@km.dk

 

Print Friendly, PDF & Email