Gudstjenesteliste Juli – August 2019

Print Friendly, PDF & Email

Teksterne og om teksterne til den kommende søndag

LIGNELSEN OM DET STORE FESTMÅLTID

I gudstjenestens kontekst:
Festmåltidet er fra gammel tid et billede på Gudsrigets gennembrud. Det fremgår tydeligt af dagens gammeltestamentlige læsning hos profeten Esajas (25,6-9), hvor der fortælles, at Gud ved tidernes ende vil holde festmåltid for alle folk. På den dag er al uvished, sorg og ondskab overvundet.

Epistlen fra 1. Johannesbrev (1.Joh. 3,13-18) tager fat i modsætningen mellem verden og de troende. Kærligheden til Gud og til næsten må få synlige konsekvenser. Det er ikke nok med ord om kærlighed, men kærligheden fra Gud må rækkes videre i gerninger. Guds kærlighed er ikke i den, der går mere op i sin ejendom end i sit medmenneske.

Evangeliets bibelske kontekst:
Jesus er på en sabbat inviteret til middag hos en ledende farisæer. Efter at have helbredt en syg mand, kritiseret gæsternes måde at tilrane sig de bedste pladser på og opfordret til at invitere fattige og syge i stedet for alle vennerne, fortæller Jesus lignelsen om det store festmåltid. Den er altså fra første færd fortalt til skriftkloge og farisæere, der som Guds eget folk var selvskrevet til festen i Guds rige, men som takkede nej, da det kom til stykket – dvs. de afviste Jesus som Gudsrigets åbenbaring. Denne sammenhæng forklarer evangeliets konklusion “Ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid”. For det ligner ellers ikke den Gud, der tager imod fortabte, at udelukke nogen fra sit rige for bestandigt.

At have og at være
Et særkende for Lukasevangeliet er modsætningen mellem rig/fattig eller stærk/svag, hvilket er tydeligt her. De, der finder deres identitet i at have noget (en mark, okser, en kone), kan ikke afse tid til Gud. Derimod er det dem, der ikke har andet end sig selv – de som bare er – der kommer til at fylde Guds hus. (jvf. “Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.” Mk.10,13-16) Begæret efter magt og ejendom ødelægger vores forhold til Gud, for det gør, at vi prioriterer forkert. Vi vil nødig være afhængige af andre – heller ikke af Gud. Vi vil selv gøre os fortjent, men Guds rige får vi kun som gave. Det er hverken en guldmedalje eller en flidspræmie, men ren nåde. Guds rige er åbent for alle, men det er vores eget valg, om vi vil være med.

Carpe diem – grib dagen
Gudsrige er glæde og fest, men vores “protestantiske arbejdsmoral” siger: først arbejdet og så fornøjelsen. Vi udsætter som regel fest og glæde til senere brug. “Lige om lidt…” og “jeg skal lige…” er nok velkendte replikker for os alle. På den måde går vi glip af uanede mængder af glæde, for tiden stopper ikke – ligesom festen i Gudsriget fandt sted, bare med andre gæster.

 

2. søndag efter trinitatis

30-06-2019

Tekstrække: Første række

Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: På dette bjerg skal Hærskarers Herre holde festmåltid for alle folkene, et festmåltid med fede retter og lagret vin, med marvfede retter og ædel, lagret vin. Så opsluges på dette bjerg sløret, det slør, der ligger over alle folkene, det dække, der er bredt over alle folkeslag; døden opsluges for evigt. Gud Herren tørrer tårerne af hvert ansigt, han fjerner spotten mod sit folk fra hele jorden, for Herren har talt. På den dag skal man sige: Han er vor Gud, vi satte vort håb til ham, og han frelste os. Han er Herren, ham håbede vi på, lad os juble og glæde os over hans frelse,

Esajas’ Bog 25,6-9

* Epistlen skriver apostlen Johannes i sit første brev: I må ikke undre jer, brødre, hvis verden hader jer. Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet; for vi elsker brødrene. Den, der ikke elsker, bliver i døden. Enhver, som hader sin broder, er en morder, og I ved, at ingen morder har evigt liv i sig. Derpå kender vi kærligheden: at han satte sit liv til for os; så skylder også vi at sætte livet til for brødrene. Den, der har jordisk gods og ser sin broder lide nød, men lukker sit hjerte for ham – hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham? Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed.

Første Johannesbrev 3,13-18

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus sagde: »Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte: Kom, nu er alt rede! Men de gav sig alle som én til at undskylde sig. Den første sagde til ham: Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. En anden sagde: Jeg har købt fem par okser og skal ud at prøve dem. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. Og en tredje sagde: Jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren: Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vanføre, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte: Herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren: Gå ud på vejene og langs gærderne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer: Ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid.«

Lukasevangeliet 14,16-24

Print Friendly, PDF & Email

Sommerudflugten 2019

Print Friendly, PDF & Email

Morgensang i Doverodde

Print Friendly, PDF & Email

Set og Sket.

30-ÅRS JUBILÆUM I HELTBORG MENIGHEDSRÅD

Ved gudstjenesten 1. søndag i advent blev Lis Skammelsen (i midten) takket for sin 30- årige indsats i Heltborg Menighedsråd af Vivian Egeberg (t.v.) og Margit Vang (t.h.)

NY ALTERDUG TIL HELTBORG KIRKE SKÆNKET AF MAJA PEDERSEN

Sidste Søndag i Kirkeåret blev Heltborg Kirkes nye alterdug taget i brug. Den smukke alterdug er kniplet af Maja Pedersen, Hurup, tidligere “Sønderdal” i Heltborg. Det fantastiske håndværk vil i fremtiden glæde kirkegængerne, beskytte alteret, og frem for alt – med sin hvide farve være et symbol på, hvad der foregår i kirken. Lige fra festen ved livets højtider til tanken på Jesu  gravklæder.

Print Friendly, PDF & Email

Kirkebil

Kirkebil.

der kan bestilles kørsel til gudstjenester i alle kirkerne hos Poul Svendsen

på tlf. 9795 6175 senest aftenen før.

Kirkebilen er gratis.

Print Friendly, PDF & Email

Mini-Konfirmand

Mini- Konfirmand undervisning er afsluttet for denne sæson. En gruppe livlige og herlige børn deltog.

Vi afsluttede mini-konfirmandundervisningen med en dagstur til Lemvi, hvor vi besøgte Tante Andantes hus.

Print Friendly, PDF & Email

Velkommen til Konfirmandundervisning 2019-2020 i Bodum-Ydby-Heltborg Sogne

Da konfirmandundervisningen i hele provstiet først påbegyndes efter efterårsferien, vil der i sidste halvdel af september måned blive indbudt til en informationsaften i konfirmandstuen i præstegården i Boddum.

Hver elev i de nuværende 6. klasser i Hurup skole, Boddum-Ydby Friskole og Sydthy Friskole, der bor i Boddum-Ydby heltborg Sogne, vil efter sommerferien modtage et brev med tilmeldelses-blanket og oplysning om tidspunktet for informationsaftenen i konfirmandstuen.

Menighedsråder sørger for konfirmandernes transport frem og tilbage mellem skole og præstegård.

Har man spørgsmål henvender man sig blot på tlf. 97 95 90 09 eller tlf. 40 18 63 91   mail. knbn@km.dk

 

Print Friendly, PDF & Email

Billeder fra Fastelavn 2018 og 2019

Fastelavn 2019

Nedenunder billeder fra fastelavn 2018

Print Friendly, PDF & Email

Billeder fra Konfirmand-weekenden 2018

Billeder fra Konfirmand-weekenden. (flere følger)

 

 

 

 

 

 

 

Traditionen TRO- Teaterstykket vi så i Thisted Teater

Hvad betyder det egentlig at tro? 
Hvordan føles det?
Og hvad skal man overhovedet tro på?

»traditionen TRO« undersøger de unges forhold til religion og tro med udgangspunkt i tiden omkring konfirmationen. Forestillingen går helt tæt på tre unge og de begivenheder, der præger deres liv, tanker og tro. En skilsmisse, en døende farmor og et familieopgør vender op og ned på deres liv og sætter følelser, diskussioner og religiøse begreber og traditioner i spil. Og selvom de tre er kristne, fører deres diskussioner også forestillingen omkring de to andre monoteistiske religioner – jødedom og islam.

»traditionen TRO« bygger på research og interview med inddragelse af blandt andre ungdomsforskere, præster, unge med en anden religiøs baggrund og unge, der har valgt eller fravalgt konfirmationen.

I foråret 2018 spilles forestillingen af Lotte Bergstrøm, Jacob Teglgaard og Brian Hjulmann. I foråret 2017 spilledes den af Lotte Bergstrøm, Jacob Teglgaard og Magnus Bruun og i foråret 2015 af Lotte Bergstrøm, Jacob Teglgaard og Ernesto Piga Carbonne.

Urpremiere 17. november 2014 på Teater Grob i København med Lotte Bergstrøm, Jacob Teglgaard og Carl Martin Norén.

 

PÅ & BAG SCENENGALLERIANMELDELSERTURNÉ
starstarstarstarstar
Der er ingen tvivl om, at de vil kunne sætte skoleklasser – og også forældre og børn – i gang med mange gode samtaler efter denne forestilling, der har dansk børne- og ungdomsteaters høje kvalitetKnud Cornelius, Frederiksborg Amts Avisstarstarstarstarstarstar
Det er tydeligt at mærke, hvordan det unge publikum her på Grob er helt med, når det gælder det, der rent faktisk er de tres kerneproblem: opgøret med forældrene. Det er den afgørende kamp, som det at tro eller ej bliver brugt som et redskab i. […] kan forestillingen netop rejse spørgsmålet om tro i kraft af sit indfølende ungdomsportræt. Deri ligger troværdigheden.
Monna Dithmer, Politikenstarstarstarstarstarstar
Alias Teaterproduktion sætter spørgsmålstegn både ved tro og traditioner i en velturneret forestilling. […] I ‘Traditionen TRO’ træffer Alias alle dem, der nærmer sig en konfirmation uden helt at vide, hvad de står overfor. […] enkel, effektiv og ganske smuk scenografi […] Spillet er energisk og varieret […] Lotte Bergstrøm i skovhuggerskjorte, altid nuanceret og klar, både som teenager, præst og mor. Carl Martin Norén kan spille højlydt trods og tankefuld søgen efter svar med samme store troværdighed, og Jacob Teglgaard lægger sin store krop præcist til både en usikker og plaget hyperenergisk dreng og en myndig far med hang til orden og traditioner.
Janken Varden, Teateravisen.dk 
Læs anmeldelsen“Alias-ensemblet spiller med en ligefremhed, der får selv de mest larmende 7. klasser til at tie stille og udvise respekt”
Anne Middelboe Christensen, Information
Læs anmeldelsenstarstarstarstarstarstar
“Usædvanlig underholdende ungdomsforestilling”
kulturshot.dk, Johanne Hav Hermansen
Læs anmeldelsenstarstarstarstarstarstar
”Traditionen tro fik mig til at grine, sådan rigtigt grine, på grund af den hudløse ærlighed personerne eksponerer sig med.”
Lærke Bjerre, Kulturkongenstarstarstarstarstarstar
”En Forestilling som alle unge burde gå ind og se. […] Flot Forestilling, tiden fløj af sted.”
Pia Arp, KulturkongenLæs debatindlægget i lokalavisen.dk Syddjurs, hvor Elisabeth K. Grahl-Madsen reflekterer over forestillingens indhold. Samtidig er hendes debatindlæg også en anbefaling til alle unge, forældre, lærere og præster til at se forestillingen. Læs her.
Print Friendly, PDF & Email