Gudstjenesteliste Marts- Maj 2019

Print Friendly, PDF & Email

Kommende søndags bibeltekster

Helbredelsen af en døvstum mand

3. søndag i fasten

24-03-2019

Tekstrække: Første række

* Denne hellige lektie skrives i Femte Mosebog: Moses sagde til Israels folk: »Når du kommer ind i det land, som Herren din Gud vil give dig, må du ikke lægge dig efter at gøre de afskyelige ting, som folkene dér gør. Hos dig må der ikke findes nogen, som lader sin søn eller datter gå gennem ilden, ingen, der driver spådomskunst eller trolddom, ingen, der tager varsler, ingen, der bruger magi, ingen, der udtaler besværgelser, spørger dødemanere eller sandsigere til råds eller søger orakel hos de døde. Herren afskyr enhver, som gør den slags, og på grund af den slags afskyeligheder vil Herren din Gud drive folkene bort foran dig; udadlelig skal du være over for Herren din Gud. De folk, du skal fordrive, lytter til dem, der driver trolddom eller spådomskunst; men det har Herren din Gud ikke givet dig lov til. Herren din Gud vil af din midte lade en profet som mig fremstå for dig, en af dine egne; ham skal I adlyde.«

Femte Mosebog 18,9-15

Epistlen skriver apostlen Paulus til efeserne: [I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en liflig duft. Men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes iblandt jer; det sømmer sig ikke for hellige. Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk vid; det passer sig ikke, men derimod taksigelse. For det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk – det er det samme som en afgudsdyrker – har lod og del i Kristi og Guds rige.] Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord; for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag med dem! For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren; lev som lysets børn, for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed. Efeserbrevet 5,[1-5]6-9

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde: »Det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne.« Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem: »Ethvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans ejendele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere, og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den: Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejet og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind dér. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første.« Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte: »Saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede!« Men han svarede: »Javist! Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!«

Lukasevangeliet 11,14-28

Print Friendly, PDF & Email

Fælles menighedsrådsmøde for Heltborg sogn og Boddum – Ydby Sogne- Læs dagsorden og referat her.

Fælles menighedsrådsmøde for Boddum – Ydby – Heltborg pastorat

den 13. marts 2019 kl. 19 i konfirmandstuen i Boddum.

Deltagere: Knud Bunde Nielsen, Lis Skammelsen, Bente Egeberg, Vivian Egeberg, Margit Vang, Siv Forman, Ingrid L. Jespersen, Evald J. Eliassen, Ulrik Nielsen, Eva Lund Christensen, Laurits S. Hansen, Mette Olesen, Elsebeth Johansen, Jens Thomsen, Carl Chr. Nielsen, Hanne Borre Andersen.

 

 

1)

Godkendelse af dagsorden

 

2)

Orientering om graverstilling i Boddum

 

3)

Orientering om kirkesangerstilling I Boddum – Ydby

 

4)

Provstidag

 

5)

Studietur menighedsråd

 

 

6)

Sogneudflugt

 

7)

Hjemmeside

 

8)

Nyt fra:

Præsten

 

Udvalgene:

Præstegårdsudvalg

Kirkebladsudvalg

Aktivitetsudvalg

Andre

 

9)

Næste møde

 

10)

Eventuelt

 

 

 

1)

Dagsordenen blev godkendt.

 

2)

Samarbejde mellem Boddum – Ydby – Heltborg Kirker er et fremtidigt ønske.

Jens Thomsen, Heltborg ansættes som administrativ medarbejder med 4 timer pr. uge ved Boddum Kirke.

Lajla Pedersen fortsætter som gravermedhjælper ved Boddum Kirke.

Jens og Lajla skal samarbejde ved at hjælpe hinanden på de to kirkegårde.

Aftalen gælder indtil 1. januar 2020.

Præstegårdshaven vil blive passet af Carl Chr. Nielsen, indtil andet er bestemt.

 

3)

Vibeke Oxlund har opsagt sin stilling pr. 1. juli 2019.

Samarbejde mellem Boddum – Ydby – Heltborg Kirker vil her også kunne finde sted. Stillingen skal slås op. Timeforbruget undersøges forinden.
Evald, Siv og to øvrige menighedsrådsmedlemmer udfærdiger snarest stillingsopslaget  i samarbejde med Anni Sloth.

 

4)

Vi deltager i provstidagen den 25. maj.

 

5)

Vi afholder ikke studietur i 2019.

 

6)

Ebbe Skammelsen spørger Holger Krabbe og Ove Christiansen vedr. deltagelse i arbejdsgruppen bag sogneudflugten.

Skal udflugten være en hverdag eller en lørdag? Arbejdsgruppen finder en løsning.

Udgifterne fordeles efter deltagernes ophavssted.

 

7)

Evald og Jens har kontakt til Søren Riis. Sidstnævnte arbejder på sagen med hjemmesiden, og han vil sørge for, at den er køreklar, inden en ny præst ansættes.

 

8)

Præst:

Kameline og Knud har et fint samarbejde med eks. minikonfirmanderne. En udflugt den 6. april for konfirmanderne vil gå til Aalborg. Den 4. april er der et arrangement med konfirmanderne fra Sydthy med en stand-up komiker. Vedrørende Blå mandag – konfirmanderne kan melde sig I Hurup for at være sammen med konfirmanderne der og sammen køre til Fårup Sommerland, formedelst 300 kr. Den 24. marts er der Pop- og Rock gudstjeneste i Ydby Kirke. Flere forældre ønsker barnedåb en lørdag.

Præstegårdsudvalg:

Håndværkerne skal adviseres vedr. arbejde i præstegården.

Aktivitetsudvalg:

Den 11. april skal der være Påskeoptakt i Heltborg Kirke. Lokale kræfter medvirker.

Morgensang i Doverodde SMK-Thy 3. juli, 17. juli og 31. juli.

 

9)

Næste fællesmøde tirsdag, den 3. september 2019.

 

10)

Intet

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Set og Sket.

30-ÅRS JUBILÆUM I HELTBORG MENIGHEDSRÅD

Ved gudstjenesten 1. søndag i advent blev Lis Skammelsen (i midten) takket for sin 30- årige indsats i Heltborg Menighedsråd af Vivian Egeberg (t.v.) og Margit Vang (t.h.)

NY ALTERDUG TIL HELTBORG KIRKE SKÆNKET AF MAJA PEDERSEN

Sidste Søndag i Kirkeåret blev Heltborg Kirkes nye alterdug taget i brug. Den smukke alterdug er kniplet af Maja Pedersen, Hurup, tidligere “Sønderdal” i Heltborg. Det fantastiske håndværk vil i fremtiden glæde kirkegængerne, beskytte alteret, og frem for alt – med sin hvide farve være et symbol på, hvad der foregår i kirken. Lige fra festen ved livets højtider til tanken på Jesu  gravklæder.

Print Friendly, PDF & Email

Kirkebil

Kirkebil.

der kan bestilles kørsel til gudstjenester i alle kirkerne hos Poul Svendsen

på tlf. 9795 6175 senest aftenen før.

Kirkebilen er gratis.

Print Friendly, PDF & Email

Mini-Konfirmand

Mini- Konfirmand undervisning er afsluttet for denne sæson. En gruppe livlige og herlige børn deltog.

Vi afsluttede mini-konfirmandundervisningen med en dagstur til Lemvi, hvor vi besøgte Tante Andantes hus.

Print Friendly, PDF & Email

Velkommen til Konfirmandundervisning 2018-2019 i Bodum-Ydby-Heltborg Sogne

Kalender:

Onsdag den 20 marts . Undervisning i Ydby Kirke kl. 14.15. Bussen kører som sædvanlig

Søndag den 24. marts kl. 10.30 Pop og Rockgudstjeneste i Ydby Kirke

Torsdag den 4. april kl. 19.00 Møde med Stand up – Komikeren Jakob Svendsen : i Huruphallerne.

Lørdag den 6. april. Lyseblå Lørdag i Aalborg..  Nærmere program følger.

 

Henvendelse:      Knud Bunde Nielsen, tlf. 40 18 63 91    mail: knbn@km.dk

 Årgang 2017-2018  En fremragende årgang. 2018 -2019 bliver det også!

Konfirmandundervisning er selvsagt undervisning Men det er også, gudstjeneste, aktivitet, sjov og ballade      Konfirmander på besøg i Jelling oplevelsescenter og i Ribe Domkirke marts 2018.

Print Friendly, PDF & Email

Billeder fra Fastelavn 2018

Print Friendly, PDF & Email

Billeder fra Konfirmand-weekenden 2018

Billeder fra Konfirmand-weekenden. (flere følger)

 

 

 

 

 

 

 

Traditionen TRO- Teaterstykket vi så i Thisted Teater

Hvad betyder det egentlig at tro? 
Hvordan føles det?
Og hvad skal man overhovedet tro på?

»traditionen TRO« undersøger de unges forhold til religion og tro med udgangspunkt i tiden omkring konfirmationen. Forestillingen går helt tæt på tre unge og de begivenheder, der præger deres liv, tanker og tro. En skilsmisse, en døende farmor og et familieopgør vender op og ned på deres liv og sætter følelser, diskussioner og religiøse begreber og traditioner i spil. Og selvom de tre er kristne, fører deres diskussioner også forestillingen omkring de to andre monoteistiske religioner – jødedom og islam.

»traditionen TRO« bygger på research og interview med inddragelse af blandt andre ungdomsforskere, præster, unge med en anden religiøs baggrund og unge, der har valgt eller fravalgt konfirmationen.

I foråret 2018 spilles forestillingen af Lotte Bergstrøm, Jacob Teglgaard og Brian Hjulmann. I foråret 2017 spilledes den af Lotte Bergstrøm, Jacob Teglgaard og Magnus Bruun og i foråret 2015 af Lotte Bergstrøm, Jacob Teglgaard og Ernesto Piga Carbonne.

Urpremiere 17. november 2014 på Teater Grob i København med Lotte Bergstrøm, Jacob Teglgaard og Carl Martin Norén.

 

PÅ & BAG SCENENGALLERIANMELDELSERTURNÉ
starstarstarstarstar
Der er ingen tvivl om, at de vil kunne sætte skoleklasser – og også forældre og børn – i gang med mange gode samtaler efter denne forestilling, der har dansk børne- og ungdomsteaters høje kvalitetKnud Cornelius, Frederiksborg Amts Avisstarstarstarstarstarstar
Det er tydeligt at mærke, hvordan det unge publikum her på Grob er helt med, når det gælder det, der rent faktisk er de tres kerneproblem: opgøret med forældrene. Det er den afgørende kamp, som det at tro eller ej bliver brugt som et redskab i. […] kan forestillingen netop rejse spørgsmålet om tro i kraft af sit indfølende ungdomsportræt. Deri ligger troværdigheden.
Monna Dithmer, Politikenstarstarstarstarstarstar
Alias Teaterproduktion sætter spørgsmålstegn både ved tro og traditioner i en velturneret forestilling. […] I ‘Traditionen TRO’ træffer Alias alle dem, der nærmer sig en konfirmation uden helt at vide, hvad de står overfor. […] enkel, effektiv og ganske smuk scenografi […] Spillet er energisk og varieret […] Lotte Bergstrøm i skovhuggerskjorte, altid nuanceret og klar, både som teenager, præst og mor. Carl Martin Norén kan spille højlydt trods og tankefuld søgen efter svar med samme store troværdighed, og Jacob Teglgaard lægger sin store krop præcist til både en usikker og plaget hyperenergisk dreng og en myndig far med hang til orden og traditioner.
Janken Varden, Teateravisen.dk 
Læs anmeldelsen“Alias-ensemblet spiller med en ligefremhed, der får selv de mest larmende 7. klasser til at tie stille og udvise respekt”
Anne Middelboe Christensen, Information
Læs anmeldelsenstarstarstarstarstarstar
“Usædvanlig underholdende ungdomsforestilling”
kulturshot.dk, Johanne Hav Hermansen
Læs anmeldelsenstarstarstarstarstarstar
”Traditionen tro fik mig til at grine, sådan rigtigt grine, på grund af den hudløse ærlighed personerne eksponerer sig med.”
Lærke Bjerre, Kulturkongenstarstarstarstarstarstar
”En Forestilling som alle unge burde gå ind og se. […] Flot Forestilling, tiden fløj af sted.”
Pia Arp, KulturkongenLæs debatindlægget i lokalavisen.dk Syddjurs, hvor Elisabeth K. Grahl-Madsen reflekterer over forestillingens indhold. Samtidig er hendes debatindlæg også en anbefaling til alle unge, forældre, lærere og præster til at se forestillingen. Læs her.
Print Friendly, PDF & Email

Telefonnumre og emailadresser for Boddum – Ydby – Heltborg Pastorat

Pastoratets hovedtlf.

nr. 97 95 90 09

Sognepræst Knud Bunde Nielsen: tlf. 40 18 63 91  email.: knbn@km.dk

 

Henvendelser om dåbs- og navneattester, spørgsmål om navneændring etc.  kan ske til Knud Bunde Nielsen.

Når som helst.

Få yderligere oplysninger i Hvad gør jeg? Read more »

Print Friendly, PDF & Email