Fælles menighedsrådsmøde for Heltborg sogn og Boddum – Ydby Sogne- Læs dagsorden og referat her.

Fælles menighedsrådsmøde for Boddum – Ydby – Heltborg pastorat

den 13. marts 2019 kl. 19 i konfirmandstuen i Boddum.

Deltagere: Knud Bunde Nielsen, Lis Skammelsen, Bente Egeberg, Vivian Egeberg, Margit Vang, Siv Forman, Ingrid L. Jespersen, Evald J. Eliassen, Ulrik Nielsen, Eva Lund Christensen, Laurits S. Hansen, Mette Olesen, Elsebeth Johansen, Jens Thomsen, Carl Chr. Nielsen, Hanne Borre Andersen.

 

 

1)

Godkendelse af dagsorden

 

2)

Orientering om graverstilling i Boddum

 

3)

Orientering om kirkesangerstilling I Boddum – Ydby

 

4)

Provstidag

 

5)

Studietur menighedsråd

 

 

6)

Sogneudflugt

 

7)

Hjemmeside

 

8)

Nyt fra:

Præsten

 

Udvalgene:

Præstegårdsudvalg

Kirkebladsudvalg

Aktivitetsudvalg

Andre

 

9)

Næste møde

 

10)

Eventuelt

 

 

 

1)

Dagsordenen blev godkendt.

 

2)

Samarbejde mellem Boddum – Ydby – Heltborg Kirker er et fremtidigt ønske.

Jens Thomsen, Heltborg ansættes som administrativ medarbejder med 4 timer pr. uge ved Boddum Kirke.

Lajla Pedersen fortsætter som gravermedhjælper ved Boddum Kirke.

Jens og Lajla skal samarbejde ved at hjælpe hinanden på de to kirkegårde.

Aftalen gælder indtil 1. januar 2020.

Præstegårdshaven vil blive passet af Carl Chr. Nielsen, indtil andet er bestemt.

 

3)

Vibeke Oxlund har opsagt sin stilling pr. 1. juli 2019.

Samarbejde mellem Boddum – Ydby – Heltborg Kirker vil her også kunne finde sted. Stillingen skal slås op. Timeforbruget undersøges forinden.
Evald, Siv og to øvrige menighedsrådsmedlemmer udfærdiger snarest stillingsopslaget  i samarbejde med Anni Sloth.

 

4)

Vi deltager i provstidagen den 25. maj.

 

5)

Vi afholder ikke studietur i 2019.

 

6)

Ebbe Skammelsen spørger Holger Krabbe og Ove Christiansen vedr. deltagelse i arbejdsgruppen bag sogneudflugten.

Skal udflugten være en hverdag eller en lørdag? Arbejdsgruppen finder en løsning.

Udgifterne fordeles efter deltagernes ophavssted.

 

7)

Evald og Jens har kontakt til Søren Riis. Sidstnævnte arbejder på sagen med hjemmesiden, og han vil sørge for, at den er køreklar, inden en ny præst ansættes.

 

8)

Præst:

Kameline og Knud har et fint samarbejde med eks. minikonfirmanderne. En udflugt den 6. april for konfirmanderne vil gå til Aalborg. Den 4. april er der et arrangement med konfirmanderne fra Sydthy med en stand-up komiker. Vedrørende Blå mandag – konfirmanderne kan melde sig I Hurup for at være sammen med konfirmanderne der og sammen køre til Fårup Sommerland, formedelst 300 kr. Den 24. marts er der Pop- og Rock gudstjeneste i Ydby Kirke. Flere forældre ønsker barnedåb en lørdag.

Præstegårdsudvalg:

Håndværkerne skal adviseres vedr. arbejde i præstegården.

Aktivitetsudvalg:

Den 11. april skal der være Påskeoptakt i Heltborg Kirke. Lokale kræfter medvirker.

Morgensang i Doverodde SMK-Thy 3. juli, 17. juli og 31. juli.

 

9)

Næste fællesmøde tirsdag, den 3. september 2019.

 

10)

Intet

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email