Dagsorden og referat fra sidste menighedsrådsmøde i Boddum – Ydby sogne, torsdag den 30. november 2017

30. nov. 2017 Dagsorden og referat fra menighedsrådsmøde i Boddum – Ydby Sogne. Læs her.

Næste menighedsrådsmøde afholdes torsdag den 1. februar, kl. 19.00 og afholdes i konfirmandstuen i præstegården

Doveroddevej 17. Mødet er offentligt.

Print Friendly, PDF & Email