Langfredag den 19. april i Ydby Kirke

Langfredag  den 19. april i Ydby Kirke kl. 10.30

Korsvejs-andagt

Allerede den første generation af kristne ville gå de veje, som Frelseren vandrede på i Den stille Uge frem til korset på Golgatha. Og standse for at bede de steder, hvor der var sket noget særligt. Sådan opstod i tidlig kristen tid den skik at vandre på Via Dolorosa (Smertens Vej) i Jerusalem. Men da alle ikke kan rejse til Det hellige Land og gå Frelserens vej, kan menigheden skabe en korsvej i sin egen kirke.

 En indre, åndelig korsvej, som giver os mulighed for, selv ved at sidde på kirkebænken, at standse op i meditation ved de forskellige stationer på Kristi lidelsesvej og tænke over, hvad de kan betyde i vore egne liv. Stemningsmættet og rørende gudstjeneste, uden altergang og sædvanlig prædiken

Print Friendly, PDF & Email